Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Ja es poden sol·licitar les beques per activitats extraescolars de menors i adolescents pel curs 2018-2019 a #santjust

L’Ajuntament ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a persones menors i adolescents per a la realització d’activitats culturals, lúdiques i esportives fora de l'horari escolar, al municipi, pel curs escolar 2018-2019. 

Les sol·licituds es poden presentar fins el 28 de setembre de 2018, tot i que continuaran obertes al llarg de tot l’any, i s'han destinat 60.000€ a aquesta finalitat. La voluntat és que cap menor o adolescent deixi de fer activitats extraescolars per motius econòmics, tal i com l'Ajuntament ja garanteix que cap infant es quedi sense beca menjador. 

Aquests ajuts van adreçats especialment a menors i joves escolaritzats a Sant Just, en edat d'escolarització obligatòria i segon cicle d'educació infantil o que estiguin cursant estudis obligatoris. L'objectiu és promocionar i afavorir la realització d'activitats culturals, lúdiques i esportives com a instrument fonamental en la formació de l'infant i ajudar econòmicament les famílies que acompleixin els criteris.

La convocatòria es regirà per les bases aprovades pel ple municipal del 31 de maig de 2018 i que es poden consultar a santjust.cat.