Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Fins el 13 de gener, convocatòria pública oberta per adjudicar horts municipals a #santjust

Del 30 de desembre al 13 de gener es podran presentar les sol·licituds per optar a un del 32 horts municipals de Can Cardona (Passeig de la Muntanya, enfront de l'Institut). Són espais de 50 a 75 m2 cadascun, aptes per al conreu i el consum personal. La vigència d'ús de l'hort serà de 4 anys com a màxim. 

Les opcions disponibles són: 10 horts per a persones aturades, 13 horts per a persones de més de 65 anys i/o jubilades, 2 horts per a entitats, 3 horts per a persones de 18 a 30 anys, 3 horts per a persones de 31 a 64 anys i 1 hort per a projectes socials i/o educatius de l'Ajuntament. 

Les persones sol·licitants només podran presentar-se a una de les opcions anteriors. Les autoritzacions d'ús privatiu de caràcter temporal s'atorgaran per sorteig per a cada supòsit. 

Les persones que actualment són adjudicatàries dels horts poden fer-ne ús fins a l'entrada de les noves persones usuàries. I en cas que a alguna repeteixi com a adjudicatària, se li respectarà la parcel·la que ja tenia.  

Drets i obligacions per a un bon ús dels horts:

L'adjudicació de l'hort dóna dret a cultivar l'espai de l'hort i a una caseta per guardar les eines. Amb la voluntat de caminar cap a la sostenibilitat l'Ajuntament té previst organitzar tallers perquè les persones usuàries puguin rebre formació sobre agricultura ecològica i de racionalització del consum de l'aigua. No es podrà utilitzar l'espai com a lloc de descans i/o esbarjo (reunions familiars, barcacoes). Tampoc està permesa la tinença de cap tipus de bestiar. 

Més informació, bases i formularis a santjust.cat