Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El pressupost municipal de 2017 destina 1,9 M d'€ d'inversió a la millora de la via pública i els equipaments

El Ple del mes de desembre va aprovar el pressupost municipal de l'Ajuntament per a 2017 amb els vots a favor del Govern, l'abstenció del PP i el vot en contra del Partit Demòcrata i Ciutadans. Són 24,9 M d'€, la qual cosa suposa un increment de prop de 3 M d'€ més que l'any passat, i amb els quals es prioritzarà la creació d'ocupació, més serveis de Benestar Social, l'habitatge de lloguer i l'educació. 

També creix la inversió, amb 1,9 M d'€ que es destinaran, principalment, a la millora d'equipaments i de la via pública, a la reserva de diners per a l'adquisició de la Sala Municipal de l'Ateneu, al pagament de l'expropiació de la parcel·la del Pont Reixat, a l'habitatge de lloguer i a mesures d'eficiència energètica. 

Es continua mantenint una càrrega financera baixa: l'endeutament previst per a final de 2017 és d'un 23,32%, quan el límit legal establert per als municipis se situa en el 110%.

A partir de la publicació al BOP, el pressupost estarà a exposició pública durant els propers 15 dies amb la finalitat que s'hi puguin presentar al.legacions.  Aquesta proposta de pressupost municipal per l'any 2017 ha estat presentada prèviament a les associacions de veïns/es i als grups municipals que formen el Consistori. 

També es van aprovar, amb els vots del Govern (PSC, ERC i Movem), Ciutadans i PP, les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics de l'Ajuntament per a 2017, amb l'estimació de l'al·legació feta per l'Av de Sant Just -referent a la pròrroga a perpetuïtat dels nínxols del cementiri- segons la qual l'Ajuntament actuarà segons la jurisprudència, si s'escau quan aquesta beneficiï la ciutadania. I desestimant l'al·legació presentada per l'empresa concessionària del cementiri segons els informes econòmics de l'Ajuntament.

Amb el suport de tots els grups municipals, es va aprovar per unanimitat i de forma definitiva el codi ètic de conducta de l'Ajuntament, amb la incorporació de les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya referides a l'ordenació de capítols més d'acord amb aquest organisme. Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel compliment del codi ètic, que és una de les eines que recull la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern per aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i participació ciutadana en els afers públics. 

Es van aprovar dos punts d'urgència, un que reconeix la formació endarrerida de part de la plantilla de personal de l’Ajuntament amb pressupost de 2016, amb els vots del Govern i el PP i amb l'abstenció del Partit Demòcrata i C's; i un altre referent al canvi d'hores de dedicació dels regidors del grup municipal de Movem Sant Just; Lluís Monfort ja no tindrà dedicació que passa a fer-la el regidor Just Fosalva.  Es va aprovar amb els vots a favor del Govern i l'abstenció de la resta de grups.

Finalment, recordem que la moció presentada pel PDcat sobre l'establiment d'un reglament de protocol a l'Ajuntament no va ser aprovada, malgrat que hi ha el compromís del Govern per treballar en aquesta regulació abans de l'estiu.  La moció relativa a la sentència del Tribunal Suprem que declara inaplicable el bo social, va ser aprovada pel Govern, PDcat, l'abstenció de C's i el vot en contra del PP.

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà a l'apartat plens on line de santjust.cat