Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Nou contenidor de recollida de roba usada a Mas Lluí #santjust

De gener a setembre de 2016 s’han recollit a Sant Just Desvern 50.224 kg de roba usada en els 6 contenidors que hi ha distribuïts pel municipi, i al qual aquests dies s'ha sumat un nou contenidor al barri de Mas Lluí (c/ Rosa de Luxemburg). 

Sant Just col·labora així amb el Programa Roba Amiga, que té com a objectius mediambientals i socials que els beneficis obtinguts es reinverteixen en associacions sense ànim de lucre de caràcter social -normalment es treballa amb persones amb dificultats per trobar feina en el mercat de treball ordinari-, i reduir la quantitat de residus que requereixen tractaments finalistes perquè la recuperació de la roba usada permet posar-la a la venda en botigues de segona mà o reutilitzar-la com a primeres matèries primes (fibres de cotó, acrílic, etc.). 

L’Ajuntament té un conveni de col·laboració amb la Fundació Un Sol Món-Caixa Catalunya, l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya. En aquest programa també hi col·labora Càritas Catalunya i l’Associació d’Economia Social Solidança, que s’encarrega de la recollida i el tractament posterior de la roba usada dipositada en els contenidors de recollida específica per a roba. 

Els contenidors de roba usada a Sant Just Desvern estan ubicats al carrer Nord (cantonada amb c. Creu), carrer Miquel Reverter (cantonada amb pg. Sagrera), carrer Generalitat, ctra. Reial –Walden, carrer Bonavista (cantonada amb c. Badó), carrer Salvador Espriu i a la Deixalleria Municipal, i c/ Rosa de Luxemburg (davant l'Espai Mas Lluí).