Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Actuacions a diferents carrers i espais públics per millorar la seguretat viària i la mobilitat de #santjust

Aquests dies han finalitzat les actuacions previstes per a 2016 que tenen per objectiu millorar la seguretat viària i la mobilitat urbana. El paquet, amb un pressupost de 36.659€, inclou 18 punts nous d'aparcaments per a bicicletes (10 al barri Sud, 3 al c. Miquel Reverter i 5 a la Ctra. Reial). D’aquests, 9 s'han ubicat en parades d’autobús, per tal de facilitar la intermodalitat bicicleta-bus. També s'han instal•lat aparcaments per a patinets i una estació de serveis per a bicis al Parador, amb eines i inflador de rodes.

Pel que fa a la seguretat, s'ha actuat a 8 cruïlles seguint el següent criteri:
-Pensar en l’itinerari més directe que fa la persona vianant per creuar la cruïlla.
-Fer-los els més curts possibles perquè la zona de risc sigui la mínima possible, i transformar l'espai sobrant de la calçada en zona per vianants, amb la pintura de fulles per fer entendre a les persones que les poden trepitjar i als vehicles que no hi poden ni circular ni aparcar.
-Que tinguin bona visibilitat, posant pilones envoltant la zona de vianants en calçada per evitar que estacionin cotxes i empitjorin la visibilitat dels passos.

A part d'aquest actuacions la millora de la mobilitat i la seguretat als carrers de Sant Just es un treball continu, i s'aprofiten totes les obres de manteniment per crear nous passos de vianants o millorar la visibilitat dels mateixos, com els que s'han fet recentment al carrer de Can Solanes de la Plana Bellsoleig.

Durant l'any vinent està previst continuar aplicant el Pla de millora dels passos i la millora dels carrils bicis actuals.
També durant el 2017 s'iniciarà la redacció del 2n Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just, un document clau per decidir a curt, mig i llarg termini com volem que sigui la mobilitat del nostre municipi.