Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El 31 de gener finalitza el termini perquè les entitats de #santjust demanin la subvenció per a 2017

S'han publicat les bases per a l'atorgament de subvencions i formalització de convenis per a activitats d'utilitat pública o interès social a desenvolupar durant el 2017. Le sol·licituds estan organitzades per àmbits -acció social, comerç, cultura, solidaritat, educació, esport, joventut i altres- per tal de facilitar la tasca a les entitats. 

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions a les entitats sense ànim de lucre que prestin la seva activitat o part de la seva activitat a Sant Just Desvern. El 31 de gener finalitza el termini per presentar les sol·licituds dels nous ajuts i les justificacions de les subvencions corresponents a 2016.

Podeu trobar tota la documentació referent a les subvencions a santjust.org