Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

@santjust i @benestardiba fan una campanya per conèixer les necessitats de la població major de 80 anys de #santjust

L'Ajuntament de Sant Just Desvern i la Diputació de Barcelona han posat en marxa aquest mes de gener el projecte “Serveis Socials més a prop”. L'objectiu és conèixer les necessitats de la població major de 80 anys per poder activar programes socials existents o bé dissenyar-ne de nous, d'acord amb les situacions detectades. L'Ajuntament ha enviat cartes informatives a 217 persones del municipi que superen els 80 anys. D’aquestes, 77 viuen soles i les 140 restants viuen en parella o amb familiars.
Des de principis de gener, s'està fent una visita individual a cada llar on s'informa personalment a la persona dels recursos municipals als quals poden accedir, així com conèixer les seves necessitats per aprofundir, si cal, en les cobertures necessàries d’aquest col·lectiu. La informació s’obté a través d’una entrevista personalitzada i de l'observació directa del lloc de residència.

Actualment, els serveis més utilitzats per la gent gran de Sant Just són la teleassistència, que permet avisar de qualsevol incident a la llar de forma ràpida i àgil, i el Servei d'Atenció a Domicili, que ajuda a la persona a fer les activitats d'higiene personal o de neteja de la llar. Amb programes com aquest, els serveis socials volen aconseguir apropar-se a la població i millorar els programes existents d'acord amb les opinions de la població.