Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova la remodelació del sector Estudis Vells i Jocs Jovenívols i ampliar els habitatges socials

El Ple de gener ha estat el primer que s'ha pogut seguir també en directe per internet a través de qualsevol dispositiu connectat a la Xarxa. L’emissió en streaming dels plens municipals és una acció més per facilitar que la informació de l’Ajuntament arribi a més gent, un dels compromisos de l’Equip de Govern per apropar la política local a la ciutadania.

En el Ple es va donar compte de la modificació del nomenament de tinences d'alcaldia i membres de la Junta de Govern Local, així com la determinació dels règims de dedicació exlusiva i parcial referent als dos regidors de Movem Sant Just. I com a punt d'urgència es va donar compte del canvi de denominació de Convergència, que a partir d'ara serà PdCat. 

En la sessió plenària del mes de gener s'ha aprovat la modificació inicial del Pla General Metropolità a l’entorn de la plaça dels Estudis Vells, situada al centre del poble, i que permetrà conservar l’estructura de la plaça amb la desafecció dels actuals edificis. Aquesta modificació comporta l’increment de zona verda al voltant de Can Ginestar i que es pugui construir nou habitatge a Estudis Vells /Miquel Reverter. La franja afecta també a la pista de Jocs Jovenívols, que es traslladarà al futur parc de Sagrera -que s'ubicarà al davant de la masia de Can Sagrera i que aviat urbanitzarà la propietat. Es va aprovar amb el suport de tots els partits excepte el PdCat que es va abstenir.

Per unanimitat de tots els grups municipals amb representació al consistori, també tiren endavant les bases per adjudicar 5 habitatges destinats a persones en risc d'exclusió social. Amb aquesta acció, es vol augmentar de forma progressiva el nombre d'aquests habitatges fins arribar a 21 a final de mandat. També s'han aprovat modificacios de les bases, entre les quals destaca escurçar el període de lloguer de 5 a 3 anys (subvencionats el 80% el primer any, el 50% el segon i el 30% el tercer), la creació d'una llista d’espera que s’actualitzarà, d’acord amb la situació econòmica, cada vegada que surti un nou habitatge en convocatòria pública, i la incorporació d'una puntuació nova per a persones sol·licitants que estiguin dins el circuit d'atenció a la dona víctima de violència.

Es va aprovar també l'adhesió de l'Ajuntament a la "Red de Ciudades por la Bicicleta", amb l'única abstenció del PdCat. És una organització que permetrà impulsar iniciatives per aconseguir que el desplaçament en bici sigui més segur, així com incrementar infrastructures per potenciar-ne el seu ús.

Les dues mocions presentades es van aprovar. La del grup municipal de C's sobre la constitució d'un grup de treball per la regulació de clubs i associacions de cànnabis amb l'abstenció d'ERC, Movem i PP. I la moció del PSC en la qual es demana l'inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d'ocupació amb l'abstenció del PdeCat.