Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust amplia el nombre d'habitatges d'integració social i obre la convocatòria per adjudicar-ne els 5 primers

L’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’empresa municipal Promunsa amplien el parc d’habitatges socials destinats a persones o famílies amb pocs recursos econòmics. Acaba d'obrir-se el termini per optar-ne a 5 d’aquests habitatges, que s’aniran ampliant fins a 8 durant el 2017. Es crearà una llista d’espera que s’actualitzarà, d’acord amb la situació econòmica, cada vegada que surti un nou habitatge en convocatòria pública.

El període del lloguer serà de 3 anys i estaran subvencionats en un 80% el primer any, 50% el segon i 30% el tercer. Les persones interessades han de ser majors d’edat, haver estat empadronades durant 3 anys al municipi, no ser titulars de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre cap altre habitatge o finca, llevat que se n’hagi perdut l’ús i no tenir cap deute amb  l’administració.

Les bases incorporen una puntuació nova per a persones sol·licitants que estiguin dins el circuit d'atenció a la dona víctima de violència masclista. Les famílies amb menors a càrrec, famílies monoparentals o sol·licitants majors de 80 anys també es valoren amb una puntuació específica i com a col·lectius d'interès.

El lliurament de sol·licituds i documentació s'ha de fer a Promunsa, del 30 de gener al 28 de febrer de 2017 (fins les 14 h)

Més informació a www.promunsa.cat

o als locals de PROMUNSA

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
de dilluns a dimecres, de 16 a 18 h

Carretera Reial, 106 - locals 6-7 (Edifici Walden-7)
Tel. 93 470 79 30 / www.promunsa.cat / info@promunsa.cat