Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Baixen els accidents de trànsit a #santjust respecte 2015 amb 46 persones ferides i cap pèrdua humana

L'any 2016 s'han produït 107 accidents a Sant Just Desvern, 9 menys que l'any anterior, però amb el mateix nombre de persones ferides: 46 en ambdós casos. Tot i això, el 2015 una persona va resultar morta i en el 2016 no se n'ha registrat cap. 

Mentre a la resta del territori els accidents en trama urbana han pujat a causa del creixement global, a Sant Just han disminuït. 

Quant als mitjans de transport, les persones ferides en moto són les més nombroses (29 el 2016 i 28 el 2015), seguides de les persones ferides en accidents de cotxe (10 el 2016 i una menys el 2015). Les persones vianats ferides i en bicicleta -que solen ser les més vulnerables- han disminuït. De 7 a 6 en el primer cas i, de 3 a 1 en el cas de la bicicleta.

I pel que fa al sexe de les persones ferides continua sent molt igualat: 24 homes i 22 dones el 2016 (31 i 15 al 2015, respectivament). 

Amb la voluntat de millorar la mobilitat i la seguretat a les vies, especialment a les cruïlles, el 2017 està previst continuar aplicant el Pla de millora dels pasos i la millorar dels carrils bicis amb noves accions. En aquesta línia, aquest trimestre també s'iniciarà la redacció del 2n Pla de Mobilitat Urbana, un document clau per decidir a curt, mig i llarg termini com ha de ser la mobilitat a Sant Just Desvern.