Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La promoció d'habitatges públics a Mas Lluí i potenciar l'accessibilitat als edificis, temes del ple de febrer de #santjust

El Ple corresponent al mes de febrer de 2017, que se celebrarà el dijous 23 a les 19 h a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, té previst aprovar l'autorització a l'empresa municipal Promunsa per concertar un préstec amb garantia hipotecària per a la construcció i venda de 54 habitatges amb protecció oficial a la parcel·la 5D de Mas Lluí, per import de 6.730.947€. Els habitatges ja han estat adjudicats, la qual cosa suposa un pas més per a la seva edificació.

L'ordre del dia també inclou l'aprovació provisional de la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relativa a la supressió de barreres a l'accessibilitat en edificis d'habitatges del municipi. Aquesta modificació suposa que, quan tècnicament estigui justificat que no es pot instal·lar un ascensor a l'interior de l'edifici, es permetrà ocupar espais exteriors però dins la pròpia finca i, en casos molt excepcionals, en sòl públic. 

També es porten a Ple la modificació de tres ordenances fiscals: la taxa per la connexió i construcció de claveguerons, la taxa per a la utilització especial especial o privativa de la via pública i dels espais públics, i la referent al preu públic per a la presetació del servei de l'escola bressol municipal. 

En la sessió plenària es donarà compte exprés al Ple de la Informació periòdica sobre execució pressupostària i moviments de Tresoreria corresponents al 3r. trimestre de 2016, i de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Just Desvern al manifest "Casa nostra, és casa vostra" en relació a les persones refugiades. Podeu llegir el manifest a santjust.cat

I s'han presentat tres mocions. Una de l'Equip de Govern per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules terra, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació. Una altra presentada per Movem i ERC per a l'adhesió al manifest del Pacte Nacional pel referèndum. I una tercera del grup municipal de Ciutadans per revocar l'adhesió e l'Ajuntament de Sant Just Devern a l'Associació de Municipis per la Independència com a membre de ple dret. 

Recordem que el Ple es pot seguir també en directe per internet a través de qualsevol dispositiu connectat a la Xarxa. I l'endemà es pot escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat

S'adjunta l'ordre del dia del ple de febrer

DECRET_PLE_FEBRER.pdf