Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El 13 de març es farà el sorteig dels horts municipals de #santjust al qual s'han presentat 37 sol·licituds

Ja es coneixen les persones que han estat admeses i excloses per la comissió de valoració de la convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals d’ocupació de terrenys de domini públic destinats a conreu hortícola a Can Cardona (Passeig de la Muntanya, enfront de l'Institut). S'han presentat 37 sol·licituds en les diferents categories, per a un total de 31 horts que es posen a disposició de la ciutadania.

El sorteig es farà el dia dilluns 13 de març, a les 14 h, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. 

Les opcions disponibles són: 10 horts per a persones aturades, 13 horts per a persones de més de 65 anys i/o jubilades, 2 horts per a entitats, 3 horts per a persones de 18 a 30 anys, 3 horts per a persones de 31 a 64 anys i 1 hort per a projectes socials i/o educatius de l'Ajuntament. Són espais de 50 a 75 m2 cadascun, aptes per al conreu i el consum personal. La vigència d'ús de l'hort serà de 4 anys com a màxim. 

S'adjunta el document amb la proposta de la comissió de valoració de les persones admeses i excloses

horts_1.pdf