Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de febrer de #santjust fa un nou pas per a l'edificació de la promoció pública a Mas Lluí

Amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de PDeCAT, C's i PP es va aprovar en el Ple de febrer l'autorització a l'empresa municipal Promunsa per concertar un préstec amb garantia hipotecària per a la construcció i venda de 54 habitatges amb protecció oficial a la parcel·la 5D de Mas Lluí, per import de 6.730.947€. Aquest suposa el pas definitiu per a l'edificació d'aquesta nova promoció d'habitatges públics que ja han estat adjudicats.

Per unanimitat de tots els partits es va aprovar també la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relativa a la supressió de barreres a l'accessibilitat en edificis d'habitatges del municipi. Aquesta modificació suposa que, quan tècnicament estigui justificat que no es pot instal·lar un ascensor a l'interior de l'edifici, es permetrà ocupar espais exteriors però dins la pròpia finca i, en casos molt excepcionals, en sòl públic. 

La modificació de tres ordenances fiscals: la taxa per la connexió i construcció de claveguerons, la taxa per a la utilització especial especial o privativa de la via pública i dels espais públics, i la referent al preu públic per a la presetació del servei de l'escola bressol municipal, es va acordar amb l'abstenció de PDeCAT, C's i PP. 

En la sessió plenària també es va donar compte exprés al Ple de la Informació periòdica sobre execució pressupostària i moviments de Tresoreria corresponents al 3r. trimestre de 2016, i de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Just Desvern al manifest "Casa nostra, és casa vostra" en relació a les persones refugiades.

En aquest Ple es van presentar tres mocions. La de l'Equip de Govern per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules terra, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació, s'ha aprovat amb l'abstenció de C's i de PP. La presentada per Movem i ERC per a l'adhesió al manifest del Pacte Nacional pel referèndum s'ha aprovat amb els vot en contra de C's i PP. I la tercera, del grup municipal de Ciutadans per revocar l'adhesió e l'Ajuntament de Sant Just Devern a l'Associació de Municipis per la Independència com a membre de ple dret, vva ser rebutjada amb els vots en contra de PDeCAT, ERC i Movem i l'abstenció de PSC.  

Per urgència, es va aprovar un punt referent a la Junta de Govern Local, que a partir d'ara se celebraran el segon i quart dimecres de cada mes, en comptes dels dilluns com es feien fins ara. I va entrar per urgència una moció del grup municipal PDeCAT per penjar una partcanta informant la ciutadania de la imposició de la bandera espanyola que es va rebutjar amb els vots en contra de PSC, C's i PP, l'abstenció de Movem i els vots a favor de PDeCAT i ERC. 

El Ple es va poder seguir també en directe per internet, per segon mes consecutiu, a través de qualsevol dispositiu connectat a la Xarxa. I ara es pot escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat