Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'espai de Jocs Jovenívols es traslladarà al nou parc de Can Sagrera de #santjust

En el Ple del mes de gener es va aprovar la modificació inicial del Pla General Metropolità a l'entorn de la plaça dels Estudis Vells, situada al centre del poble. L'actuació comportarà traslladar el parc de Jocs Jovenívols al solar de Can Sagrera (entre els carrers Miquel Reverter i Sagrera) -on aviat l'Ajuntament hi construirà un nou parc-, i també eixamplar les voreres del carrer Carles Mercader. Segons calendari, el parc de Can Sagrera estarà enllestit abans de finalitzar l'any. 

A l'espai que ocupa actualment Jocs Jovenívols s'hi podrà construir un edifici amb local comercial i un màxim de 6 habitatges. Aquest edifici, que serà de promoció pública, tindrà una alçada màxima de 10 metres. Pel que fa a l'àmbit d'Estudis Vells, és una actuació a llarg termini que tot just ha començat a planificar-se amb aquesta modificació inicial del PGM. 

A partir d'avui i fins a final de març es poden fer al·legacions a la modificació inicial aprovada en sessió Plenària. 

S'adjunta imatge de la proposta de com quedarà aquest sector en el futur i també dibuix del parc de Can Sagrera on s'hi ubicarà Jocs Jovenívols.