Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les persones aturades de #santjust poden beneficiar-se d'una bonificació del 80% en el transport públic

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur en procés de cerca de feina, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha establert una reducció del preu de la T-Mes per aquest col·lectiu i que ha fixat en 9,95 €, independenment de les zones, la qual cosa suposa una bonificació de més del 80%. A Sant Just Desvern hi ha 543 persones aturades (segons dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat del mes de febrer) que poden beneficiar-se d'aquest ajut. 

Per poder obtenir-la s'han de complir un dels requisits següents:

-Rebre un subsidi o ajut per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI): us heu d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

-Rebre qualsevol ajut inferior a l’SMI o bé no rebre’n cap però haver estat inscrit/a com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina: cal adreçar-se  a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). pel que fa al certificat que expedeix el SOC , a més de tenir la antiguitat de 12 mesos en els dos últims anys, les persones interessades han d’estar participant en un programa de Polítiques actives del SOC o accions promogudes pel Consorci de la Formació Continua o directament del SEPE, no és dona d’ofici .

-Rebre un ajut dels serveis socials d’un ajuntament integrat de l’àmbit ATM de l’Àrea de Barcelona inferior a l’SMI i no rebre cap ajut per part de l’Estat. 

Per adquirir el títol de transport bonificat, cal adreçar-se als punts de venda autoritzats i lliurar el certifi cat original emès pel SEPE, pel SOC o pels serveis socials de l’ajuntament i presentar el DNI/NIE en vigor.

Més informació a la web de l'ATM