Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les persones usuàries del Mil·lenari de #santjust valoren satisfactòriament l'equipament i els serveis

Les persones grans que utilitzen habitualment El Mil·lenari i els serveis que s'hi presten li posen una nota de 4 sobre 5, segons dades extretes de l'estudi de qualitat de l'equipament que ha elaborat la Diputació de Barcelona a través d'enquestes a un centenar de persones. 

Mitjançant diferents indicadors de gestió i d'envelliment actiu, la gent gran ha puntuat la qualitat del servei, i ha destacat sobretot el personal que hi treballa i les persones voluntàries, la relació social amb altres persones usuàries, el funcionament i la imatge social de l'equipament. 

Pel que fa a les característiques de les persones usuàries, el 67% de dones i el 64% d'homes manifesten gaudir de bona salut. I pel que fa a l'envelliment actiu, les dades reflecteixen que els homes són més actius i que participen més de les activitats que ofereix el Centre Social.