Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Campanya per evitar el frau en la venda de targetes de transport integrades @ATM_informa #santjust

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha iniciat la campanya “Si la teva targeta és autèntica, tu també” per afavorir la sensibilització a la ciutadania respecte a no participar en cap frau, i per advertir que el fet de viatjar amb un títol irregular és susceptible de ser sancionat.

Des del sistema tarifari integrat de l’ATM s’han identificat amb un distintiu els punts de venda oficials de targetes de transport, de manera que siguin reconeguts per les persones usuàries com a garantia de compra de títols oficials. La campanya compta amb la col·laboració de totes les empreses operadores del sistema de transport integrat i de la xarxa de comerços que formen part del sistema (estancs, quioscs i establiments de travesses i loteries). Qualsevol venda fora d’aquests punts o amb preus inferiors als oficials és sospitosa de ser fraudulenta

Més informació a atm.cat