Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Una sentència atura la urbanització de carrers de Mas Lluí

El nou barri de Mas Lluí es va configurant amb l’arribada de noves famílies. Amb les promocions d’habitage ques’han fet ja són 350, i l’Ajuntament va fent els requeriments i el seguiment per tal que avanci la  urbanització de carrers, que són responsabilitat de la Junta de Compensació. Així mateix ha sol·licitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona —administració responsable del transport— que faci front a les demandes en matèria de transport públic.

A principi de setembre, l’Ajuntament ha rebut la sentència judicial que afecta la urbanització del barri en el sentit d’anul·lar el canvi de modalitat del sistema de compensació per cooperació. Això implica que l’Ajuntament ha hagut d’aturar el procés que va iniciar per executar directament les obres d’urbanització dels carrers. Recordem que l’Ajuntament va acceptar el projecte, i el dia 28 d’agost va aprovar adjudicar l’obra a una de les 27 empreses constructores que es van presentar a la licitació. També cal recordar que al setembre de 2010 l’Ajuntament va prendre la decisió de dissoldre la Junta de Compensació i rescatar les facultats per seguir fent l’obra. 

Ara, en compliment de la sentència judicial, l’Ajuntament ha hagut d’anul·lar el procés per començar l’obra i requerir a la Junta de Compensació —els propietaris dels terrenys— que procedeixi a iniciar d’immediat les obres d’urbanització i compleixi els terminis convinguts segons el contracte subscrit, al 2011, entre la Junta de Compensació i l’empresa adjudicatària de l’obra. Si abans que acabi l’any la Junta de Compensació no ha iniciat la urbanització de carrers —que inclou el vial de connexió directa del barri amb el carrer Ponce de León—, l’Ajuntament, previ requeriment, iniciarà de nou el procediment per canviar de sistema de gestió que li permeti urbanitzar carrers.

La bona col·laboració del veïnat de Mas Lluí ha estat sempre clau per superar les dificutats que s’han anat succeint: el retard en la urbanització de carrers que conseqüentment va endarrerir el soterrament de línies elèctriques i l’habitabilitat dels habitatges construïts. Recentment, s’ha creat una associació veïnal i és amb aquest col·lectiu i amb tot el veïnat —al qual s’ha cedit un local per reunir-se— amb qui se segueix tot el dificultós procés.