Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust per unanimitat dóna llum verda als ajuts al jovent per al lloguer d'habitatges

El Ple del mes de març ha aprovat inicialment i per unanimitat la modificació de l'ordenança municipal de subvencions que permetrà finançar una part del preu de lloguer d'habitatges al jovent. Els ajuts tindran un import màxim de 200 euros mensuals i se subvencionaran els lloguers corresponents a l'any en curs. Per ser persona beneficiària de la subvenció s´ha de formar part d'una unitat de convivència formada, com a mínim, per dues persones. Aquest sistema d'ajuts s'implementa de forma experimental aquest any 2017, però la voluntat de l'equip de govern és no només mantenir-lo en els propers anys, sinó ampliar l'abast de l'ajut, atès que l'accés a l'habitatge és un dels principals problemes que té el jovent. Aquesta acció està dotada amb 24.901 euros. Els requisits per poder optar als ajuts són tenir entre 18 i 35 anys, estar empadronat/a a Sant Just Desvern, ser persona titular d'un contracte de lloguer en un habitatge de Sant Just, acreditar uns ingressos nets per unitat de convivència d'entre 900 euros fins a 2.600 euros  i que el cost mensual del lloguer de l'habitatge no sigui superior a 900 euros.

El reglament d'ús de les sales "El Celler" i "Ponent" de la Casa de Cultura Can Ginestar es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PDeCAT. També es va aprovar, amb el vot en contra de PDeCAT i l'abstenció de Ciutadnas, la bonificació del 90% de l'IBI de la finca on té la seu el Consell Comarcal del Baix Llobregat per ser considerat un immoble en circumstàncies especials que justifiquen aquesta declaració.  

També per unanimitat es va aprovar de forma inicial la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla General Metropolità per a la incorporació de l'article 285 bis, relativa als usos, al municipi de Sant Just Desvern, mitjançant la qual es permet suspendre la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables per a la instal·lació i/o ampliació de clubs socials i associacions de cànnabis i/o derivats.

El Ple va aprovar la revisió del cànon en metàl·lic a abonar per la residència Vitàlia Sant Just SL, com a adjudicatària de la concessió demanial de la residència i centre de dia per a la gent gran i persones amb dependència. El cànon per a 2017 és de 20.003,60€. També es va aprovar el valor del contracte per a la gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua per a 2017.   

Pel que fa a les mocions, la presentada per l'equip de govern referent a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i del PDeCAT. I es va rebujtar la presentada per Ciutadans sol·licitant que es facilitin els mecanismes de devolució d'allò indegudament ingressat a l'Ajuntament per l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal), en compliment de les sentències del Tribunal Constitucional. 

La moció de PSC i Movem Sant Just sobre la millora del finançament de les Escoles Bressol es va retirar, i la que va presentar el PDeCAT sol·licitant prendre mesures de prevenció i resposta immediata a l'ocupació il·legal d'immobles es va rebutjar amb els vots en contra de l'equip de govern.   

El grup del PP no va estar representar en la sessió plenària de març perquè l'únic regidor es va excusar. 

Recordem que el Ple es pot escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat