Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple municipal de Sant Just al teu abast

Amb el Ple d'avui es posa en marxa una nova eina per obrir nouscanals de comunicació directes entre l'administració i la ciutadania. És voluntat de l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) que l'àudio de les sessions plenàries estigui a Internet perquè qui ho vulgui, a partir d'aquest mes de setembre, el pugui consultar. El nou aplicatiu web permet -l'endemà dela seva celebració- poder escoltar, enviar i/o compartir a les xarxes socials la sessió íntegre o el punt de l'ordre del dia queinteressi. L'accés directe a l'àudio dels plens municipals es troba a santjust.cat/ple

La sessió plenària d'aquesta tarda, 27 de setembre, porta 11 punts i dues mocions en l'ordre del dia. Entre altres, es sotmetrà a votació el Compte General del Pressupost de l'exercici anterior i el compte de resultats i el balanç de les empreses municipals Promunsa i Proecsa, un cop rebut l'informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes.

També l'aprovació inicial de dues ordenances municipals. D'una banda la que regula l'administració electrònica, i permet fixar les regles del joc entre ciutadania i l'Ajuntament per comunicar-se oficialment via online. La seva aplicació es farà de forma progressiva i permetrà impulsar una major proximitat i servei; la transparència informativa; la simplicació dels tràmits i l'impuls del programari de codi obert per afavorir la neutralitat tecnològica. I de l'altra, la que regula la protecció i la tinença d'animals dins el terme municipal de Sant Just Desvern i, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals en activitats de convivència humana i en activitats d'esbarjo.  Algunes de les modificacions incloses a l'ordenança són: major definició de les condicions d'allotjament dels animals i de les obligacions dels seus propietaris/es, així com la revisió de la tipificació de les sancions. Actualment, a Sant Just Desvern, hi ha prop de 500 animals censats (gossos, gats i fures).  

L'adscripció al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola de diferents finques públiques (Can Baró i Les Fatjones, la Penya del Moro, la Font de la Beca, Can Candeler, Can Marlès i Can Cortès) perquè les destini a les finalitats pròpies del Parc Natural és un altres punt del ple, com el del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Colla de Geganters per a la cessió d'un vehicle municipal per al trasllat dels gegants. 

Les mocions són dues: la primera, que presenta Junts per Sant Just, de condemna als atacs soferts contra la senyera instal·lada a la Penya del Moro; i la segona que presenta l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) d'adhesió de l'Ajuntament a la Carta Internacional per Caminar, que suposa un compromís amb la tasca de reducció de barreres físiques, socials i institucionals que limiten l'activitat de caminar. La darrera moció s'emmarca en la setmana de la mobilitat sostenible i segura 2012.

El Ple, que comença a les 7 de la tarda a la sala de sessions, finalitzarà amb els precs i preguntes dels regidors i regidores de la corporació i del públic assistent

 

20120927_Ordre_del_dia_Ple.pdf