Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple municipal de #santjust té previst aprovar les subvencions per a l'IBI de 2016 i ajuts al lloguer per al jovent

El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just Desvern té previst aprovar les bases per optar a la subvenció de l'IBI pel 2017-2018 i 2019, així com la convocatòria corresponent a aquest any. Els criteris d'accés s'han ampliat respecte a anys anteriors per beneficiar al conjunt de la població, d'acord amb uns criteris de renda i de cadastre. S'hi podrà presentar tothom amb els topalls d'ingressos que marquen les bases (un cop aprovades seran publicades a santjust.cat). Unes altres bases que està previst que s'aprovin al ple són les ajudes destinades a finançar una part del lloguer de les persones joves que s'han emancipat a Sant Just. Una altra milllora de bonificació que es presenta al plenari municipal és l'ordenança de lloguer de sales públiques -que no s'aplicarà a les entitats sense ànim de lucre-.

L'ordre del dia del ple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern també té previst abordar fins a 5 punts centrats en la gestió econòmica del consistori. El punt més important que s'abordarà és la liquidació del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2016, que permet conèixer quina és la capacitat de finançament del consistori, el nivell d'endeutament i el romanent de tresoreria, entre d'altres. D'acord amb l'informe econòmic, l'Ajuntament té un romanent de tresoreria positiu de 4.544.324,85 euros. Altres punts econòmics són el grau d'execució del pressupost o bé el període mig de pagament a empreses proveïdores.

L'aplicació del romanent està condicionat a una determinada normativa estatal, que promou l'estabilitat i la sostenibilitat financera. El fet que el Govern espanyol encara no hagi aprovat el pressupost de l'Estat per l'any 2017 també condiciona on es poden aplicar aquests diners. D'acord amb la situació actual, els ens locals només poden reinverir els seu superàvit en actuacions incloses dins del concepte "inversió financerament sostenible", és a dir a inversió que ha d'estar executada abans de 31 de desembre i, en retornar deute. Aquestes restriccions s'hi afegeix en què en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2017, els Ajuntaments encara no poden reinvertir els seu superàvit en inversions financerament sostenibles. Aquest tema és el central de la moció que es presentarà al Ple de dijous 27 d'abril a Sant Just. El fet que l'Ajuntament de Sant Just Desvern -com tots els altres ajuntaments- es vegin privats de la possibilitat de destinar el superàvit de 2016 a altres projectes que considerin més prioritaris pel municipi va en detriment de millorar la gestió per exemple, en projectes socials i de formació, creació de nous llocs de treball públic, millorar la gestió de residus, al transport...Els grups parlamentaris del Congrés i del Senat, a instàncies de la Federació de Municipis de Catalunya i la Federació espanyola presenten aquesta preocupació municipal perque sigui resolta d'immediat i es puguin destinar aquests recursos a resoldre prioritats ciutadanes. En aquest sentit, la moció local demana la modificació de la regla de la despesa perquè cada consistori pugui decidir lliurament on es destinen els diners del romanent i també sol·licita la supressió de la taxa de reposició d'efectius de la funció pública, permet així la contractació de nou personal al consistori.

L'ordre del dia dia ple també inclou l'aportació (2017-2019) de l'Ajuntament, 500.000 euros a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB. L'aportació dels ajuntaments a aquesta entitat supramunicipal reverteix als ajuntament en forma de recursos destinats a obra pública, a la gestió dels residus i a la gestió del transport públic, entre d'altres. A Sant Just per exemple financia part de les línies urbanes de JM i JT i s'estudia ara l'ampliació del servei del JT.

Un acord plenari permetrà també adherir l'Arxiu Municipal al que es coneix com "quadre de classificació de la documentació municipal de la Generalitat de Catalunya"; una plataforma estandar per totes les adminsitracions que pemetrà seguir a tothom els mateixos criteris arxivístics i que responen al desenvolupament de l'adminsitració electrònica i la transparència. També està previst la modificaciód el contracte amb l'empresa que gestiona la neteja viària per ampliar l'horari de la neteja dels carrers als dies festius. 

El Govern (PSC,ERC I Movem Sant Just) també presenta una moció demanant ajut a la Generalitat per al finançament de les escoles bressol. De fet, el mateix ple té previstaprovar la destinació de més recuros a bonificar tarifes de l'escola bressol per beneficiar i ajudar famílies que tenen dificultats.

La sessió és pública, a les 7 de la tarda. 

Recordem que el Ple es pot seguir també en directe per internet a través de qualsevol dispositiu connectat a la Xarxa. I l'endemà es pot escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat

Podeu consultar l'ordre del dia en aquest enllaç