Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Bases reguladores dels ajuts al lloguer jove de #santjust

El Ple del passat mes d'abril va aprovar les Bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ajuda a l'emancipació juvenil. 

Per poder sol·licitar la subvenció s'hauran de complir els següents requisits:

  • Tenir entre 18 i 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud 
  • Portar empadronat a Sant Just Desvern com a mínim des de l’1 de gener de 2016.
  • Ser persona/es titular/s d'un contracte de lloguer en un habitatge de Sant Just Desvern destinat a domicili habitual i permanent.
  • Acreditar uns ingressos nets per Unitat de Convivència d’entre 900 euros fins a 2.600 euros, la mitjana dels quals no podrà ser inferior a 450 euros ni superar els 1.300 euros ( mitjana d’ingressos = quantitat total d’ingressos UC / número de membres UC).
  • El cost mensual del lloguer de l’habitatge no podrà ser superior a 900 euros/mes
  • El número màxim de persones per habitatge serà el que indiqui la Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge llogat.

 

Aquestes bases es poden consultar en el pdf adjunt.

certificat_bases_emancipacio.pdf