Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes a l'IBI de 2016 de #santjust

Des d'avui es poden presentar a l'Ajuntament les sol·licituds per rebre les ajudes econòmiques per fer front al pagament de l'Impost de Bens Immobles de 2016. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud durant el termini d’un mes natural a partir d'avui. El Ple del mes d'abril va aprovar les bases per sol·licitar les ajudes econòmiques per a l'Impost de Béns Immobles (IBI) dels anys 2016, 2017 i 2018, amb una dotació econòmica per al 2016 de 30.000 €.

Les persones beneficiàries, en la data de meritació de la quota de l’BI, han de complir els requisits següents:

  • Ser titular (propietari o llogater) de l'habitatge habitual amb un màxim d'una plaça d'aparcament i un traster incorporats. 
  • En el cas de les persones llogateres, han de tenir repercutit l'impost de béns immobles en el rebut de lloguer del domicili habitual.
  • La persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana la subvenció. 
  • Ni les persones sol·licitants ni les altres persones empadronades en el mateix domicili poden disposar d’altres propietats i immobles, arrendats o no.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Sant Just Desvern i la resta d'administracions. 
  • Les persones sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals a:
Núm. de persones Base de càlcul d'IRSC (7.967,73€) Límit d'ingressos (bruts any)
1  1,7 IRSC vigent  13.545,06€
2  2,5 IRSC vigent  19.919,32€
3  2,8 IRSC vigent  22.309,64€
4  3,2 IRSC vigent  25.496,74€
5 o més   3,5 IRSC vigent  27.887,05€

 

Bases

 

bases_ibi.pdf