Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple municipal de #santjust té previst aprovar mesures per reactivar l'ocupació de persones aturades i majors de 45 anys

El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just Desvern té previst aprovar les bases adreçades a empreses interessades en la implementació del programa 3+6 per a persones majors de 45 anys, a través d’empreses d’inserció sociolaboral o centres especials de treball, i les bases per optar a una subvenció en el marc del programa local POFI 2017 d’orientació, formació i inserció laboral de persones aturades en empreses del municipi. 

L'ordre del dia també té previst abordar la proposta de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per inversions financerament sostenibles, finançats amb superàvit resultant de la liquidació del pressupost de 2016. Es sol.licita també habilitar les partides necessaries per destinar 550.000 e del superàvit a l'amortització anticipada del deute i habilitar els crèdits necessaris per a dur-ho a terme. 

L'aplicació del romanent està condicionat a una determinada normativa estatal, que promou l'estabilitat i la sostenibilitat financera. El fet que el Govern espanyol encara no hagi aprovat el pressupost de l'Estat per l'any 2017 també condiciona on es poden aplicar aquests diners. D'acord amb la situació actual, els ens locals només poden reinvertir els seu superàvit en actuacions incloses dins del concepte "inversió financerament sostenible", és a dir a inversió que ha d'estar executada abans de 31 de desembre i, en retornar deute. Aquestes restriccions s'hi afegeix en què en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2017, els Ajuntaments encara no poden reinvertir els seu superàvit en inversions financerament sostenibles. 

L'ordre del dia del ple també inclou l'adhesió a la xarxa de memòria democràtica del Baix Llobregat creada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat que permetrà seguir els mateixos estandars arxivístics per part dels municipis adherits.  

Els tres grups municipals de Govern (PSC, ERC, i Movem Sant Just) presenten una moció, a proposta del sindicat UGT, relativa a les empreses multiserveis. Ciutadans presenta una moció que sol.licita la incorporació del castellà als senyals de trànsit.

La sessió finalitzarà amb el seguiment de l'acció de govern (que inclou la relació de decrets, els acords adoptats per les Juntes de Govern Local que es convoquen quinzenalment i el donar compte de la informació econòmica financera peròdica que es lliura trimestralment al Ministeri d'Economia) i el torn de precs i preguntes. Coincidint el mes de maig amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia, i la Bifòbia, es donarà lectura a una declaració institucional que recull una sèrie de compromisos sobre la igualtat i reclamant la fi de la discriminació per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere. El símbol de l'arc de Sant Martí penjarà de la façana de Can Ginestar fins el 30 de juny. 

El mateix dia a les 18.15h, el conseller de Territori i Sostenibilitat serà a la mateixa sala de sessions, per signar amb els alcaldes de Sant Just Desvern i de Sant Joan Despí i l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat el compromís pel qual s'encarrega formalment els estudis tècnics i econòmics que permetran l'execució de l'obra d'ampliació del tramvia que unirà la Rambla Sant Just amb el pont d'Esplugues. 

El Ple tindrà lloc dijous 25 de maig a les 19h, obert al públic. 

Recordem que la sessió es pot seguir també en directe per internet a través de qualsevol dispositiu connectat a la Xarxa. I l'endemà es pot escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat

Podeu consultar l'ordre del dia en aquest enllaç