Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple del mes de maig aprova mesures per fomentar i reactivar l'ocupació de persones aturades i majors de 45 anys

El ple municipal de maig, celebrat el passat dijous 25, va aprovar per unanimitat el suplement de crèdit per amortització anticipada de deute finançada amb el superàvit de 2016; la proposta de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per inversions financerament sostenibles, finançats amb superàvit resultant de la liquidació del pressupost 2016; i la modificació de crèdit en la modalitat de suplements de crèdit amb sobrants de subvencions i convenis per a activitats d'utilitat pública o interès social a desenvolupar durant el 2017.

L'aplicació del romanent, que com a resultat de la liquidació del 2016, ascendeix a 4.544.324 €- esta condicionat a una determinada normativa estatal, que promou l'estabilitat i la sostenibilitat financera. El fet que el Govern espanyol encara no hagi aprovat el pressupost de l'Estat per l'any 2017 també condiciona que els Ajuntaments encara no poden reinvertir els seu superavit en inversions financerament sostenibles. La resta de romanent, que si no canvia la normativa, s'ha de destinar a l'amortització anticipada de deute ascendeix a 1.955.004 €.

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES QUE LA NORMATIVA VIGENT OBLIGA A EXECUTAR A 31 DE DESEMBRE:

 • Urbanització del c. Pont
 • Urbanització del c. Ateneu (entre els c. Creu i Major)
 • Rehabilitació d'una barraca de vinya de Collserola
 • Nou carril bici de connexió amb Esplugues
 • lnstal·lació d'un aparcapatinets
 • Finalització d'inversió al c. Balmes
 • Millora del c. Carles Mercader i pl. d'Estudis Vells
 • Renovació de la vorera del c. Bonavista (entre c. Badó i c. Carles Mercader)
 • Asfalt c. Ramon i Cajal
 • Rehabilitació de l'espai públic de l'antic refugi antiaeri de Les Escales
 • Arranjament de les zones d'ombra del pare lulia Quieta
 • Eliminació de sis illes de contenidors soterrats per millorar la recollida
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques pera autoconsum, als habitatges d'El Mil.lenari
 • Segregació del quadre elèctric de l'enllumenat públic de l'av. Baix Llobregat
 • lmplementació de millores per a la ventilació i la sonorització a part de dependències de la Casa de la Vila
 • Adequació del jardí com a espai d'aprenentatge i implementació de mesures del Pla d'autoprotecció, a l'escola bressol
 • Renovació de paviment i insonorització d'una sala de la biblioteca
 • Reparació a les dependencies de l'emissora municipal
 • Pintat de la façana del Casal de Joves
 • Instal·lació de sistema de megafonia a una de les pistes del Complex Esportiu La Bonaigua
 • Partida de 100.000€ destinada a projectes sorgits d'un procés participatiu

 

Així mateix va quedar aprovada la modificació del lloc de treball de tècnic/a d'auxiliar d'arxiu i biblioteca amb els vots a favor de PSC, ERC, MOVEM Sant Just, i PP, i l'abstenció de PDeCAT i C's.

També es van aprovar per unanimitat les bases per a l'atorgament de subvencions i formalització de convenis en el marc del programa d'orientació, formació i inserció laboral de persones aturades en empreses del municipi (POFI) any 2017, així com les bases per a la implementació del programa 3+6 per a persones aturades de més de 45 anys, a través d'empreses d'inserció sociolaboral o centres especials de treball, i l'aprovació de les convocatòries simultànies d'ambdues per al 2017.

El Ple va abordar altres mesures com són la modificació del contracte de la gestió del complex esportiu municipal "La Bonaigua", aprovada amb els vots favorables de PSC, ERC, MOVEM Sant Just, l'abstenció de C's i PP, i el vot en contra de PDeCAT; l'adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, amb l'abstenció de PP i el vot en contra de C's i l'afirmatiu de la resta de partits.

Pel que fa a les mocions que s'hi van presentar, el Ple va aprovar amb el vot favorable de PDeCAT i de l'equip de govern, l'abstenció de C's i el vot negatiu de PP, la moció del grup de govern a proposta del sindicat UGT referent a les empreses multiserveis. Per contra, la moció presentada pel grup municipal de C's referent a la introducció de la llengua castellana en els senyals de trànsit, va ser refusada amb els únics vots a favor de C's i PP i el vot en contra de la resta de grups.

En el transcurs del ple es va procedir a la lectura de la Declaració Institucional en motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia, i la Bifòbia. S'adoptà el compromís de lluir l'ensenya del col·lectiu LGTB al balcó principal de Can Ginestar fins el proper 30 de juny.

 

Recordem que es pot escoltar el ple a l'apartat de plens on line del web santjust.cat