Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Noves convocatòries públiques de personal a l'Ajuntament de #santjust

Publicats al DOGC els anuncis corresponent a les bases de les següents convocatòries:

  • Concurs-oposició per a la formació d’una llista d’espera de categoria d’economista, subgrup A1 

Per prendre part en el procés selectiu cal ser llicenciat o graduat en ciències econòmiques, o equivalent.

  • Concurs-oposició per a la selecció d’un/a rellevista “responsable de l’espai natural” subgrup A2.

Per prendre part en el procés selectiu cal ser aparellador/a, arquitecte tècnic/a o enginyer/a tècnic/a d’obres públiques.

Els terminis per presentar les sol·lictuds en ambdues convocatòries és del 6 de juny al 22 de juny de 2017 fins les 23:59h.

 

Més informació a www.santjust.cat