Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple #santjust aprova modificar l'Ordenança de trànsit i el PGM a l'entorn dels Jocs Jovenívols

El Ple del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar la proposta de modificació de l’Ordenança de trànsit i circulació per tal d'actualitzar-lo i de regular qüestions que ja estan funcionant actualment com alguns nous usos de les vies urbanes, l’ampliació de reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, la creació temporal de 8 places de “carsharing” o la regulació de les zones 30. Només el PDeCAT es va abstenir, i la resta de grups van votar-hi a favor.

Després del període d’exposició pública i d’haver-se resolt les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns Sant Just i de veïnat de l'entorn del c. Miquel Reverter/c. Carles Mercader, el Ple va aprovar, també, provisionalment, la modificació puntual del Pla General Metropolità, PGM, a l’entorn de la Plaça dels Estudis Vells, amb la incorporació d’algunes modificacions. El punt es va aprovar amb els vots a favor del govern (PSC, ERC i Movem) i els vots en contra del grup PDeCAT i l'abstenció de C's i PP. L'aprovació definitiva correspon ara a la Generalitat de Catalunya. En el torn de precs i preguntes, veïns i veïnes que han presentat al·legacions van intervenir per expressar la seva disconformitat amb la voluntat del Govern de modificar, urbanísticament, la zona on ara hi ha els Jocs Jovenívols. Cal recordar que l'espai de joc està previst traslladar-la a la zona del davant de Can Sagrera respectant totes les activitats que ara s'hi realitzen i ampliant la zona d'esbarjo.

En el ple també es van aprovar diferents punts econòmics relacionats amb inversions a realitzar aquest any. Algunes de les inversions aprovades són la compra de carrosses noves pels Reis; la millora del camp de fútbol i la gespa; la millora del carril bici que passa per l'av. Indústria i el c. Miquel Reverter, així com les actuacions de reordenació del Barri Centre, que s'eleven a 161.000 euros. En aquesta votació, els grups de l'oposició, PDeCAT i C's, es va abstenir i els de govern i PP van votar a favor. També es va aprovar en un altre punt la inversió d'una zona d'esbarjo de gossos i la millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'escola Madre Sacramento. En aquest cas, la votació va ser unànime.

Amb l'abstenció dels grups municipals PDeCAT, C's i PP, s'aprova l'adjudicació, per als propers anys, del contracte de manteniment de la jardineria a les empreses Ambitec i Nou Xamfrà, que han guanyat el concurs de licitació. És la primera vegada que l'Ajuntament fa un lot reservat a centres especials de treballs, d'acord amb la voluntat política d'anar introduïnt les clausules socials en els plecs de licitació pública.

Al ple, també es van aprovar dos punts relacionats amb modificacions de llocs de treball de l'Ajuntament. En un dels casos, es garanteix la cobertura d'una plaça de tècnic/a a la Biblioteca Joan Margarit, després de la jubilació d'una de les seves treballadores. Tots els gups hi van votar a favor, excepte PDeCAT que s'hi va abstenir. En el segon cas, s'adequa el sou de la intervenció general, al mateix nivell que el de la secretaria. Hi van votar a favor els grups municipal de govern i s'hi van abstenir els de l'oposició.

La sessió plenària que es pot seguir en directe per internet, també es pot escoltar, per punts de l'ordre del dia, a través de santjust.cat