Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Oberta la convocatòria 2017 per a la instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes... a edificis privats

Aquests dies s'han fet públics els ajuts per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'ha obert, doncs, el termini d'admissió de sol·licituds d'Informes d'Idoneïtat.

L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a la millora de l'accessibilitat en edificis residencials de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de millorar les condicions i la qualitat de vida de les persones.

La convocatòria d'accessibilitat 2017, destina els ajuts a edificis d'ús residencial de titularitat privada, per a qualsevol actuació relativa a la MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT (instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes,...).

S'inclouen en aquest Programa tots els edificis plurifamiliars ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges unifamiliars i els habitatges d'ús turístic.

Podeu consultar tota la informació relativa a aquesta convocatòria a la web del Consorci Metropolità de l'Habitatge