Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aclariments de l'Ajuntament de #santjust davant les notícies sobre restriccions de trànsit al municipi

Davant les notícies sobre les restriccions de vehicles a la zona centre del municipi (zona ZUAP -Zona Urbana d’Atmòsfera Protegida-) difoses als mitjans de comunicació, l’Ajuntament de Sant Just Desvern fa els següents aclariments:   

En cap cas es vol restringir el trànsit de tots els vehicles pels carrers dels nucli urbà. L’ajuntament té conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, per treballar la gestió de la restricció de trànsit als carrers de la zona centre, específicament al tram del c. Bonavista –entre els c.Monistrol i el c. Freixes- i al c. Raval de la Creu.  Des de fa anys, aquesta zona ja està restringida al veïnat resident i a la càrrega i descàrrega del comerç i es regulava amb una pilona. Ara, s’ha consensuat amb el veïnat i el comerç, la restricció amb l’implementació de càmeres lectores de matrícula que controlen l’accés a aquests carrers i permeten que hi accedeixin només els vehicles autoritzats. La implementació d’aquest sistema es coordina amb l’AMB i, fruit del conveni, l’ajuntament obté subvenció per l’adquisició i instal.lació de les càmeres lectores.

Aquesta mesura que està previst implantar a aquests carrers, i que encara s’està treballant, respon a un triple objectiu:

 1.Contribuir  a estandaritzar les zones de restricció de trànsit a tots els municipis de l’AMB. L’ajuntament creu que té sentit que hi hagi una senyalització estàndard a tots els municipis metropolitans de manera que les persones conductores entenguin la senyal de forma clara estiguin on estiguin. 

 2. Acollir-nos a la subvenció que ofereix l’AMB als municipis per implementar mesures que millorin la seguretat al carrer i la qualitat atmosfèrica. D’aquesta manera l’ajuntament podrà destinar els recursos previstos per a la instal.lació de les càmeres a altres actuacions.

 3. Flexibilitzar progressivament les restriccions. Com exemple: si l’objectiu és potenciar l’accés al centre amb vehicles elèctrics es podrà permetre el pas a vehicles amb l’etiqueta “0” o “Eco” (fins ara, la restricció de pas, amb horari limitat, era per a tots els vehicles, a excepció del veïnat del carrer i a les zones de càrrega i descàrrega).

L’Ajuntament de Sant Just Desvern creu que la restricció el pas de vehicles per determinats carrers, no és la única eina per millorar la contaminació atmosfèrica. És una administració partidària d’un canvi modal progressiu i està treballant en aquesta línia. Alguns exemples recents són:

- La millora dels itineraris a peu per fer-los més directes i segurs.

- La millora dels itineraris en bicicleta i bicicleta elèctrica, creant aparcaments, punts de servei amb d’eines per arreglar-les i inflador de rodes

- La implementació d’una flota de bicicletes elèctriques municipals per fomentar els desplaçaments amb aquest mitjà de transport

- La millora progressiva del transport públic: amb la nova terminal a Collblanc o noves parades del 63 i 157 a Sant Just centre.

- El desenvolupament del conveni per permetre que el tramvia tingui pas directe per la carretera Reial, fins al pont d’Esplugues.

- La implantació del Carsharing (vehicles compartits)

- La possibilitat de fer bonificació fiscal per a vehicles menys contaminants.

Felicitar a l’AMB per l’aposta clara i ferma que està fent per tal de millorar la qualitat de l’aire i lluitar contra la contaminació.

Des de Sant Just Desvern treballarem per poder anar implementant mesures que contribueixin a ser un municipi més respectuós i capdavanter amb aquest tipus de mesures per millorar la qualitat de l’aire i lluitar contra la contaminació.