Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El 2n Pla de Mobilitat Urbana de #santjust comença a caminar amb la participació de la ciutadania

Dimecres, en una sala plena de gom a gom, es va començar a treballar amb la participació de la ciutadania en el 2n Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern. Després d’una presentació amb dades actuals del municipi, moltes de les persones assistents, unes 60, provinents de diferents sectors o barris del municipi van poder manifestar les seves inquietuds i propostes per millorar la mobilitat a Sant Just Desvern. L’alcalde, Josep Perpinyà, i el regidor de Mobilitat, Jordi Porta, van prendre nota i van donar resposta a algunes de les qüestions. Totes les aportacions ciutadanes van ser recollides per ser estudiades i incorporades, si és el cas, al 2n Pla de Mobilitat Urbana.

A grans trets, les coses que més preocupen les persones que van voler participar en aquesta primera sessió compartida van ser els següents: la millora del transport públic, dins i fora del municipi, tant pel que fa a cobertura com a freqüència; la seguretat des del punt de vista del control de la velocitat dels vehicles i de la millora d’alguns passos de vianants; l’ús de la bicicleta; les zones d’aparcaments dissuasius i gratuïts; les connexions de Can Candeler i Mas Lluí; la revisió de la mobilitat a La Miranda, la zona de baixes emissions del barri Centre; les connexions amb la Renfe de Sant Feliu o Sant Joan; el futur pas del tramvia per la ctra. Reial o la creació de comissions ciutadanes per treballar en la definició del 2n Pla de Mobilitat Urbana.

Recordem que les persones interessades en el futur de la mobilitat a Sant Just tenen una adreça de correu electrònic a la qual es poden dirigir, tant per fer-hi aportacions com per rebre informació de l’Ajuntament referent a l’elaboració del 2n Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern 2018-2024. mobilitat@santjust.cat