Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Pintar les aules i els espais interiors dels centres educatius, la proposta més votada per la ciutadania de #santjust

La renovació de pintura a les aules i espais interiors dels centres educatius, ha estat la proposta més votada en la primera experiència de pressupostos participatius que s'ha fet a Sant Just Desvern. 215 persones han expressat el seu vot a través d'una nova plataforma que permet votar des de qualsevol dispositiu connectat a internet.

Tal com es va comprometre l’Equip de Govern en el Pla d’Actuació Municipal, la ciutadania de Sant Just Desvern major de 16 anys i empadronada al municipi ha pogut decidir, aquest mes de juliol, quina de les 6 propostes que es van posar a votació volien que l’Ajuntament executés abans d’acabar el 2017.

112 VOTS Renovació de pintura a les aules i espais interiors de tots els centres educatius 

  49 VOTS Revisió i renovació de totes les plaques de carrer del municipi 

  26 VOTS Il·luminació del vial que connecta el CEM La Bonaigua amb el c. 11 de Setembre

  14 VOTS Renovació de la font ornamental de la rotonda de l'av. de la Indústria

    7 VOTS Instal·lació de punts d'estacionament amb càrrega per a bicicletes elèctriques

    7 VOTS Urbanització i millores al c. del Roser de la Plana Padrosa

Aquesta primera experiència de pressupostos participatius s’ha plantejat com una prova pilot per veure com hi responia la ciutadania. Hi han participat 215 persones, el 63% de les quals són dones i el 37% homes. Pel que fa a l’edat de les persones participants, 7 de cada 10 tenen entre 30 i 50 anys. D’altra banda, pel que fa als sectors o barris, els més actius han estat l’av. de la Indústria i els barris de Mas Lluí i La Plana-Bellsoleig.

La finalitat d’aquesta iniciativa és que la ciutadania de Sant Just s’impliqui, de mica en mica, en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics. Les persones participants s’han hagut de registrar prèviament en una nova plataforma cosa que els permetrà participar en d’altres consultes ciutadanes en el futur.