Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple #santjust té previst aprovar l'ordenança que regula l'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat

Es preveu que el Ple corresponent al mes de juliol aprovi aquest dijous una ordenança nova que ha de permetre regular, en una de sola, l'estacionament dels vehicles per a persones amb discapacitat, l'ús de les targetes acreditatives i el règim sancionador per a les infraccions i fraus que es puguin produir en aquest àmbit.

D'altra banda, també està previst que el Ple de juliol aprovi les dues festes locals que es proposen per a l'any 2018: el 21 de maig, dilluns de Pasqua Granada, i el 6 d'agost, dia dels sants Just i Pastor. També es porta per a la seva aprovació inicial la modificació de l'ordenanaça que regula els fitxers, de titularitat municipal, que contenen dades de caràcter personal i l'autorització d'una operació de crèdit de 550.00 euros per ampliar capital de l'empresa municipal Promunsa que ha de permetre la construcció d'habitatges de lloguer públic. A Aquest acord s'hi suma el de l'ampliació de capital a l'empresa municipal -400.000 €-, destinats a la mateixa finalitat.

Un altre dels punts de l'ordre del dia és l'aprovació del Pla Municipal de Joventut (2017-2020), document treballat amb participació ciutadana que recull les directrius i les accions que es seguiran en els propers anys per dinamitzar i donar cobertura a les inqueituds del jovent del municipi.

El Ple d'aquest dijous també debatrà dues mocions. La primera presentada pel grup muncipal de C's sobre l'ensenyament trilingüe a Catalunya i la segona que presenta el Govern (PSC-ERC-MOVEM Sant Just) per a la millora de la sanitat pública.

La sessió de Ple corresponent al mes de juliol tindrà lloc aquest dijous 27, a les 19 hores, a l'Ajuntament. Les sessions són obertes a la ciutadania i també es poden seguir, en directe, a través d'internet.

Podeu consultar l'ordre del dia a la seu.cat