Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aprovada l'ordenança que regula l'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat a #santjust

El Ple corresponent al mes de juliol va aprovar, per unanimitat, l'ordenança que ha de permetre regular, en una de sola, l'estacionament dels vehicles per a persones amb discapacitat, l'ús de les targetes acreditatives i el règim sancionador per a les infraccions i fraus que es puguin produir en aquest àmbit al municipi de Sant Just Desvern. Pel que fa a ordenances també es va aprovar la modificació de la que regula els fitxers, de titularitat municipal, que contenen dades de caràcter personal. Les dues ordenances han estat aprovades inicialment. Els textos es poden consultar íntegrament a la Seu electrònica de l'Ajuntament per, si cal, poder fer les al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns.

Un altre dels punts de l'ordre del dia va ser l'aprovació del Pla Municipal de Joventut (2017-2020), document treballat amb participació ciutadana que recull les directrius i les accions que es seguiran en els propers anys per dinamitzar i donar cobertura a les inqueituds del jovent del municipi.

El Ple de juliol també va aprovar les dues festes locals que es proposaven per a l'any 2018. Seran dies festius a Sant Just el 21 de maig, dilluns de Pasqua Granada, i el 6 d'agost, dia dels sants Just i Pastor.

Per facilitar i permetre la construcció d'habitatge públic de lloguer el Ple va autoritzar una operació de crèdit de 550.00 euros i va suscriure una ampliació de capital de l'empresa municipal PROMUNSA de 400.000 €.

El Ple de juliol també va debatre dues mocions. La primera, presentada pel grup muncipal de C's, sobre l'ensenyament trilingüe a Catalunya va ser rebutjada i la segona, presenta el Govern (PSC-ERC-MOVEM Sant Just), per a la millora de la sanitat pública va ser aprovada per unanimitat.

La sessió de Ple corresponent al mes de juliol va tenir lloc el dijous 27, a les 19 hores, a l'Ajuntament. Les sessions són obertes a la ciutadania, es poden seguir, en directe, a través d'internet i escoltar-les, posteriorment, a través de santjust.cat