Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust elimina les 6 bateries de contenidors soterrats que hi havia al municipi

Aquests dies de setembre s'han eliminat les 6 bateries de contenidors soterrats instal·lades en algunes zones del municipi: av. Generalitat, Walden7, Ramón y Cajal, Tudona, Font i Major. Les bateries de contenidors soterrats han estat substituïdes per bateries en superfície com les que hi ha a la resta del municipi.

L'Ajuntament ha decidit treure aquests contenidors soterrats, que en el seu dia es van posar com una prova pilot per veure com funcionava aquest sistema de recollida alternatiu al tradicional, després de valorar-ne el seu ús i funcionament. Els motius principals que han portat a prendre la decisió d'eliminar aquest tipus de contenidors són, d'una banda, el mal ús que se n'ha fet, ja que facilita abocar-hi tot tipus de residus sense tenir en compte el tipus de fracció; i, de l'altra, la despesa que suposa mantenir dos sistemes de recollida paral·lels, el cost del manteniment d'aquests contenidors i el seu procés de recollida, amb camió grua, ineficient i amb afectacions de trànsit rodat.

L'Ajuntament de Sant Just Desvern continua treballant i analitzant altres sistemes de recollida selectiva que puguin millorar els índex de recollida de residus al municipi de Sant Just Desvern.