Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les ordenances per al 2018 i la compra de la Sala de l'Ateneu al ple de setembre de #santjust

Dos dels punts de l'ordre del dia del Ple de l'Ajuntament, corresponent al mes de setembre, són la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics per a l'exercici 2018 i la compra de la sala municipal de l'Ateneu.

L’equip de govern (PSC, ERC i Movem) ha analitzat les necessitats previstes per l’any vinent per tal de preservar els serveis municipals i realitzar les inversions previstes en el municipi, i cal disposar de més recursos econòmics en el capítol d’ingressos ordinaris que rep l’Ajuntament. Per aquest motiu, s’ha previst un increment de determinats impostos i taxes, que permetin donar cobertura dels diferents serveis que es presten a la ciutadania. En aquesta línia, i en relació al tipus impositiu de l’Impost sobre Bens Immobles, l’IBI, que és el principal tribut local, es veurà incrementat en un 3,5% en el tipus residencial.

D'altra banda, un altre dels punts destacats del Ple de setembre és l'aprovació de l’adquisició directa de la sala gran de l’Ateneu per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. D’aquesta manera s’oficialitza l'acord al que es va arribar amb l'Ateneu perquè l'Ajuntament compri la sala gran de l’entitat, que fins a dia d'avui tenia en lloguer.

L'ordre del dia del Ple de setembre també contempla dues mocions: una declaració institucional en relació als atemptats terroristes del 17 d’agost a Catalunya i una, presentada pel grup municipal de Ciutadans, en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals. El Ple de setembre també té previst aprovar el Compte General de 2016 i donar compte de la informació econòmica financera periòdica.

La darrera part del ple, com sempre, es dedicarà als precs i preguntes dels regidors i regidores i del públic assistent. El ple se celebrarà dijous, a les 7 de la tarda, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Just.

 

Podeu consultar l'ordre del dia en el pdf adjunt.

Les persones que no hi puguin assistir, poden seguir les sessions plenàries, en directe o escoltar-lo a partir de l'endemà, a través de santjust.cat -> http://ple.santjust.net

20170928_NOT_PLE.pdf