Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Conveni de col·laboració entre el restaurant La Tagliatella i l'Ajuntament de #santjust

L'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el recent inaugurat restaurant La Tagliatella, situat a la ctra.Reial. La signatura del qual ha donat lloc a afavorir la creació de nous llocs de treball, selecció i posterior incorporació de persones deseocupades per cobrir vacants que hi hagi disponibles.

L'empresa que gestiona el restaurant es compromet a col.laborar a generar riquesa en el municipi; l'Ajuntament posa a la seva disposició tots aquells serveis relatius a la formació, intermediació i inserció laboral mijtançant la borsa de treball i el servei de Promoció Econòmica.

Amb aquest conveni s'estreten les relacions amb la finalitat de col·laborar mútuament per fomentar les potencialitats del municipi, el teixit econòmic i empresarial del territori, la formació i la inserció laboral, així com la col·laboració en mitjans de comunicació locals o en l'organització d'activitats culturals, esportives, educatives... que organitzi l'Ajuntament.