Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Mocions pendents de debat presentades al ple #santjust d'octubre

Donada l'execepcionalitat del dia 26 d'octubre (que coincidia el Ple Municipal amb fets rellevants de la situació política del país i el Plenari del Parlament de Catalunya que declarava la DUI), amb el consens de tots els grups municipals no es va debratre cap de les mocions previstes a l 'orde del dia.

S'adjunten en aquesta nota els textos de dues de les mocions presentades. Una, pel regidor del grup municipal del PP "para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho" i, l'altra, la que presentaven els grups municipals de Govern -PSC, ERC i Movem Sant Just- "en defensa de l'educació com a eina de cohesió".

MPP_PleOct17_1.pdf MG_PleOct17.pdf