Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Diversos actes a #santjust durant el mes de novembre contra la violència de gènere

Durant el mes de novembre, amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere que es commemora el 25 de novembre, s'organitzen divesos actes, xerrades, tallers... per posar de rellevància i en valor la tasca que es fa des de diversos sectors per educar i sensibilitzar davant la situació intolerable que significa que cada any haguem de veure com moren assassinades dones en el nostre país víctimes de la violència masclista.

El Circuit d'Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere ha atès a 31 dones durant aquest any 2017.  Al Baix Llobregat, i durant només el primer trimestre de 2017, van ser víctimes de violència de gènere 588 dones. Sant Just acaba de revisar el circuit d’atenció a la dona víctima de violència, amb el suport de la Diputació de Barcelona, fent que sigui més tranversal.

Ens aquests moments s'ha està duent a terme un taller de defensa personal per a dones, s'ha fet una marxa exploratòria urbanística pel barri centre en clau de gènere i també s'ha fet una sortida al teatre a veure "La treva", obra que protagonitza l'actriu i veïna Clara Segura.

Encara queden actes de la programació prevista durant aquest mes. Us animem a participar activament.