Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament #santjust continua tapant pintades de caire polític aparegudes a façanes d’edificis públics i privats

Tal i com va anunciar l’Equip de Govern en el Ple municipal del mes de novembre, després d’un cap de setmana en el que van aparèixer diverses pintades de caire polític a diferents façanes del municipi, l’Ajuntament ha començat a tapar-les amb pintura i sense cost per a les persones propietàries de les finques afectades.

Una persona treballadora de l’Ajuntament s’encarrega, abans, de passar personalment per les cases o finques afectades per informar d’aquesta acció i sol·licitar una autorització de la propietat per poder actuar sobre les façanes privades. En cas de no trobar les persones propietàries, es deixa un full informatiu en el que s’explica al veïnat afectat que, en cas que estiguin d’acord, facin la sol·licitud personalment a l’Ajuntament.

Al tractar-se de finques privades i d’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament ha hagut d’aprovar un decret previ per tal de poder procedir a tapar les pintades de les finques privades, fet que ha demorat, uns dies, aquestes actuacions.