Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova les ordenances fiscals i fixa en el 3% l'IBI per al 2018

El darrer ple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern d'aquest any va aprovar ahir definitivament les ordenances fiscals reguladores dels preus públics per a l'any 2018 després d'haver estimat parcialment les al·legacions presentades en relació a l'IBI, a l'ICIO i al cobrament telemàtic de les zones blaves.

Una d'aquestes al·legacions era la presentada per l'Associació de Veïns de Sant Just i l'Associació de veïns de la Plana-Bellsoleig i persones individualment, on demanaven la reducció de l'increment previst de l'IBI (Impost de Bens Immobles) que en un principi estava previst que fos del 3,5€.  L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha ajustat al 3% l’increment de l’IBI per l’any 2018, rebaixant així la previsió inicial, un cop aprovat el pressupost per l’any vinent i disposant de més informació de les previsions econòmiques generals per a l'any vinent. Les ordenances van ser aprovades amb el vot de l'Equip de Govern i el vot en contra del PDeCAT, C's i PP.

En relació a les altre al·legacions estimades, l'Ajuntament de Sant Just participarà en una prova pilot de l'AMB per cobrar la zona blava amb el dispositiu mòbil, i es va fer un ajustament del preu de cobrament telemàtic. I respecte a l'ICIO, es va acordar estimar una al·legació perquè siguin vigents dos sistemes de pagament en relació a aquest impost: format mòduls i format única liquidació.

També des del punt de vista econòmic es van aprovar les noves tarifes corresponents al 2018 que s'apliquen al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua per a l'ús d'instal·lacions i dels serveis que presta a la ciutadania. La majoria es mantenen iguals, i els que pujen ho fan entre un 1,5 i 1.9%. Aquest punt es va aprovar amb el vot del Govern i l'abstenció dels grups de l'oposició.

Un altre dels punts que va aprovar el darrer ple de l'any, va ser el nou protocol d'atenció a les dones víctimes de violència masclista. El que s'ha fet és una revisió i ampliació del protocol vigent; s'ha comptat amb la coordinació dels equips tècnics de la Diputaciód e Barcelona i s'acorda  amb els i les agents involucrats com la policia local, el serveis socials, educació, joventut i de gènere.  Ara s'anul·la el vigent i s'aprova inicialment aquest nou protocol més actualitzat i millorat. Entren associacions locals dedicades a l'atenció a les víctimes a nivell jurídic, com Dona i Empresa.  Aquest punt va ser aprovat per la unanimitat de tots els grups municipals.

També es va donar compte de les mocions registrades durant tot l'any per part dels grups municipals, arribant a la xifra de 25 durant aquest periode.

Finalment, la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre la defensa del constitucionalisme a l'administració local, va ser rebutjada per tots els grups municipals, excepte el PP.