Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Dijous 15 es presenta el nou sistema de recollida de residus al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de #santjust

El dijous, 15 de febrer, tindrà lloc el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, en el qual està previst parlar del nou sistema de recollida de residus a Sant Just Desvern, de les obres de restauració del Camí de la muntanya i de les actuacions d’Eficiència Energètica i Energies Renovables endegades al municipi.

El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat és obert a totes les persones que hi volen participar. Sempre s'ofereix a les persones assistents un torn obert de paraules, peticions i preguntes. A més, per facilitar l'accés a la informació dels temes del Consell, i amb la voluntat de fomentar el debat i la participació, els documents es poden consultar a l'espai participa de santjust.cat

El Consell de Medi Ambient està format per associacions i entitats locals que treballen dins l'àmbit de la protecció i la defensa del medi ambient, per persones representants de grups polítics i sindicats amb representació al municipi i per persones del poble interessades en temes de medi ambient i sostenibilitat. Les sessions són obertes al públic i molt enriquidores per conèixer de primera mà la feina que fan l'Ajuntament i les entitats en temes de medi ambient i sostenibilitat.

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat se celebrarà el dijous 15 de febrer, a les 7 de la tarda, a la sala de Sessions de l'Ajuntament

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior de 3.05.2016.
2. Nou sistema de recollida de residus a Sant Just Desvern. Taula de residus de Sant Just Desvern
3. Obres de restauració del Camí de la Muntanya.
4. Presentació d’accions endegades al municipi:
    Actuacions d’Eficiència Energètica i Energies Renovables
    Proposta de servei de recollida Porta a Porta de RAEEs
5. Torn obert de paraules.
6. Altres informacions.
7. Peticions i preguntes.