Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust ofereix noves promocions #habitatgepúblic de venda i lloguer a través de #promunsa

L’empresa municipal Promunsa dona a conèixer les bases per optar a les noves promocions d’habitatge públic, de venda i de lloguer, que properament construirà al barri de Mas Lluí. La nova promoció pública de Promunsa ofereix les dues modalitats, d’acord amb el Pla d’Habitatge impulsat per l’equip de govern.

Hi ha un fort dèficit d’habitatge de lloguer en el municipi, i aquesta actuació és un pas més per incrementar el parc actual. En aquesta promoció, s’ofereixen 20 habitatges de lloguer per a persones menors de 35 anys i famílies monoparentals sense límit d’edat. Aquests dos col·lectius han d’acreditar un mínim de 3 anys d’empadronament a Sant Just o bé que treballen de forma continuada en el poble des de fa 5 anys. A part, han disposar d’uns ingressos econòmics mínims i màxims determinats, d’acord amb les bases. És molt important que totes les persones interessades s’inscriguin al Registre de persones sol·licitants d’habitatge públic de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, abans del 20 d’abril del 2018. És una condició obligatòria per poder accedir-hi.

Pel que fa als pisos de venda, s’adjudicaran 43 habitatges de protecció oficial en règim general a aquelles persones que compleixin els criteris d’empadronament o de treball establerts; que no siguin propietàries de cap altre habitatge (veure excepcions a les bases) i que tinguin uns ingressos econòmics anuals que no superin els 53.118,20 € en el cas d’una persona sola o els 59.020,20 € en el cas de 4 membres o més. Les persones interessades en un dels 43 habitatges de venda tenen temps fins el divendres 11 de maig per presentar la documentació necessària a les oficines de Promunsa. És condició obligatòria, també, per a les persones interessades en aquesta tipologia d’habitatges que constin inscrites en el Registre de persones sol·licitants d’habitatge públic de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb data anterior a l’11 de maig de 2018.

Promunsa ha enviat al mes de març a totes les llars i empreses de Sant Just Desvern un full informatiu per donar a conèixer les dues noves promocions d’habitatge públic. Les bases es poden consultar a promunsa.cat, santjust.cat o dirigint-se a les oficines de l’empresa municipal Promunsa ubicada als locals 6 i 7 de l’edifici Walden-7 (ctra. Reial, 106) o trucant al 93 470 79 30; de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de dilluns a dimecres, de 16 a 18 h.