Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Continua vigent #Episodi Ambiental per #contaminació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, també #santjust

Per nivells elevats de partícules en suspensió inferior a 10 micres (PM10) a de presència d’una intrusió de pols africana, avui, 26/04/2018, continua vigent l'episodi de contaminació per PM10 declarat ahir, tal com es detalla a l’informe adjunt que acompanya aquesta nota informativa.

També s'adjunta, després de la resolució de 25 d’abril de 2018 de Declaració d’Episodi Ambiental per contaminació de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), un document que recull un seguit de mesures i recomanacions del Departament de Territori i Sostenibilitat, adreçades a la ciutadania en general, a indústries i empreses constructores, Ajuntaments i persones considerades població especialment sensible; és a dir, persones amb problemes de cor o de pulmons, nadons, nens i nenes en edat preescolar i dones embarassades.

 

20180426_informe_nivellsPM10.pdf Mesures_i_recomanacions_PM10_DECLARACIO.pdf