Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El #ple de #santjust aprova les #mocions sobre #violenciamasclista #educacio0-3 i #rendagarantida

Ahir dijous es va celebrar el ple ordinari del mes d'abril en la qual els grups municipals van aprovar i debatre els següents punts de l'ordre del dia:

El ple va aprovar per unaninimitat els dies de festa local per a l'any 2019 que seran el 10 de juny, la Segona Pasqua, i el dia 6 d'agost, que és la festa dels sants Just i Pastor.

Per unanimitat també es va aprovar la desestimació d'un recurs interposat per un particular sobre la proposta de les noves persones que hauran de desenvolupar la responsabilitat de jutge/essa de pau.

Posteriorment, el vot a favor del Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i amb l'abstenció de l'oposició (PDeCAT, C's i PP) es va aprovar la modificació de caràcter tècnic de les bases que regeix l'execució del pressupost municipal que permetrà simplificar la gestió del capítol de Personal.  En aquest aspecte de Personal també es van aprovar diverses modificacions de la relació de llocs de treball, també amb l'abstenció de l'oposició.

El Ple també va aprovar per unanimitat el reglament que regularà les normes d'ús de l'Arxiu Municipal i que s'ha adequat al marc global d'arxius públics.

En darrer lloc, es va aprovar (amb l'abstenció de PDeCAT i C's) la pròrroga de l'actual contracte amb l'empresa Thaler, concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus.

A continuació, es van debatre les mocions que els grups municipals havien presentat:

Es va aprovar la moció, presentada per PSC i Movem Sant Just, de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania. Van votar a favor PSC, Movem, C's i PP. Es van abstenir ERC i PDeCAT.

C's va presentar la moció per garantir la seguretat i la convivència davant l'ocupació il·legal de vivendes, i va ser rebutjada. En contra van votar ERC i Movem, l'abstenció de PSC i PDeCAT i el vot a favor de C's i PP.

La tercera moció debatuda va ser la presentada pel Govern per denunciar l'incompliment del pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el projecte de pressupostos general de l'Estat per al 2018 i per reclamar la partida pressupostària compromesa per a les administracions locals destinada a la lluita contra la violència masclista i les polítiques d'igualtat. La moció va ser aprovat pel Govern i PDeCAT i l'abstenció de C's i PP.

En darrer lloc, PSC, ERC i Movem van presentar la moció sobre les línies d'educació de P3 als centres públics del Baix Llobregat i va ser aprovada amb el vot a favor de tots els grups municipals, excepte de PDeCAT que es va abstenir.

Es van aprovar uns punts d'urgència relacionats amb llocs de treball relacionats amb Personal, amb l'abtenció de l'oposició, i finalment, es va acordar autoritzar a l'empresa municipal de l'habitatge Promunsa, sol·licitar un préstec per a la construcció de 25 habitatges de protecció oficial a Mas Lluí, que va ser aprovat amb el vot favorable de PSC, ERC i Movem i l'abstenció de PDeCAT, C's i PP.

Us recordem que podeu sentir les intervencions del ple a www.santjust.cat