Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Si ets jove i comparteixes pis de lloguer a #santjust pots demanar un ajut de fins a 200€ mensuals

Des d'avui i fins al 25 de juny, les persones joves que comparteixen un pis de lloguer i compleixen els requisits exigits a les bases aprovades per l'Ajuntament de Sant Just Desvern, poden sol·licitar un ajut per fer front a aquesta despesa que pot arribar als 200€ mensuals.

Les persones joves que vulguin sol·licitar aquest ajut han de complir els requisits de les Bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ajuda a l'emancipació juvenil: 

  • Tenir entre 18 i 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud 
  • Portar empadronat a Sant Just Desvern com a mínim des de l’1 de gener de 2016.
  • Ser persona/es titular/s d'un contracte de lloguer en un habitatge de Sant Just Desvern destinat a domicili habitual i permanent.
  • Acreditar uns ingressos nets per Unitat de Convivència d’entre 900 euros fins a 2.600 euros, la mitjana dels quals no podrà ser inferior a 450 euros ni superar els 1.300 euros ( mitjana d’ingressos = quantitat total d’ingressos UC / número de membres UC).
  • El cost mensual del lloguer de l’habitatge no podrà ser superior a 900 euros/mes
  • El número màxim de persones per habitatge serà el que indiqui la Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge llogat.

Les bases es poden consultar a santjust.cat i en el pdf adjunt, en el que també hi trobareu els formularis que s'han d'emplenar i presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Just Desvern