Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple #santjust aprova unes bases pioneres per subvencionar #rehabilitació d'habitatges i millora de les condicions de #lloguer

Ahir es va celebrar la sessió ordinari del Ple del mes de maig, en la qual es van debatre i aprovar diversos punts que us detallem a continuació:

-autorització a Promunsa per a concertar un prèstec hipotecari per valor de 5.160.000 € per a la construcció de 38 habitatges amb protecció oficial de venda al c.Teresa Claramunt, ubicat a Mas Lluí. Va ser aprovar per PSC, ERC, Movem Sant Jut i PP, i es van abstenir PDeCAT i C's.

-reconeixement extrajudicial de crèdits per a despeses realitzades durant l'exercici 2017, amb càrrec al pressupost 2018. Va ser aprovat per l'Equip de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i amb l'abstenció de l'oposició (PDeCAT, C's i PP).

-estimació de la bonificació del 50% de l'impost sobre construccions instal·lacions i obres per a la reforma de finques catalogades situades al c. Baix, al c. Creu i els elements ceràmics de l'edifici Walden-7. Va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

-es va aprovar també la modificació singular de dos llocs de treball d'agent cívic. Amb el vot de l'Equip de Govern i amb l'abstenció de l'oposició.

-es va aprovar modifiació puntual del PGM i conseqüentment el pla parcial del sector del Mas Lluí per tal de reordenar els sistemes d'equipaments, espais lliures i serveis tècnics, refereit a la futura nova deixalleria que s'ha de construir. Ha esta aprovat amb el vot a favor de tots els grups municpals, excepte del PDeCAT.

-també es va aprovar inicialment la modificació puntual del PGM per a la creació d'habitatge públic dotacional, concretament a l'antic edifici del carrer Canigó, 35 (antics habitatges dels mestres) i que hi ha la previsió de construcció de 24 habitatges i al c. Generalitat, 8 (solar sense construir) en el qual estan previstos 42 habitatges de lloguer assequible.  Aquests aniran destinats a determinats col·lectius en funció de les necessitats. Va ser aprovat la unanimitat de tots els grups municipals.

-es van aprovar les bases d'atorgament d'ajudes econòmiques per a persones menors i adolescents de Sant Just Desvern per a que puguin realitzar activitats culturals, lúdiques i esportives fora de l'horari escolar. Va adreçat especialment a infants i joves en edat d'escolarització obligatòria i segon cicle d'educació infantil o que estiguin cursant estudis obligatoris. L'objectiu seria promocionar i afavorir la realització d'activitats culturals, lúdiques i esportives com a instrument fonamental en la formació de l'infant i ajudar econòmicament a les famílies que acompleixin els criteris. Van ser aprovades per unanimitat.

Respecte a les mocions que es van presentar:

-Moció de Movem Sant Just, PSC i ERC amb motiu del Dia Internacional contra l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Aprovada per unanimitat.

-Moció de PSC, ERC i Movem Sant Just sobre la xarxa d'impulsors als municipis de la garantia juvenil. Es va aprovar per tots els grups municipals excepte per PDeCAT.

-Moció del PP davant l'anunci del final d'ETA, la qual va ser rebutjada.

-Moció de C's perquè siguin habilitats espais a la via pública per seguir els partits de la selecció espanyola de futbol durant el proper mundial de futbol, la qual també va ser rebutjada.

Per urgència es van aprovar també un punt i una moció que van ser els següents:

-aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, per al foment de la rehabilitació del parc d'habitatges i millora del lloguer a Sant Just Desvern. Va ser aprovat per tots els grups municipals, excepte per PDeCAT.

-per últim, els grups municipals que formen l'Equip de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) van presentar la moció de suport al professorat de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, i va ser aprovada per l'Equip de Govern, PDecat i el vot en contra de C's i PP.

Us informem també que el ple és una sessió que es pot seguir en directe i també es gravada, per tant, podeu sentir-lo a través de santjust.cat