Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Els resultats de l'enquesta del Pla Jove han de permetre impulsar accions d'acord amb les necessitats de la gent jove

L'Ajuntament ja diposa dels resultats i les conclusions de les enquestes que es van realitzar al maig, entre els i les joves poble, en el marc del procés participatiu que ha de permetre desenvolupar el Pla Jove 2012-2015. Les dades són una valuosa eina per conèixer de primera mà els interessos, les necessitats i les propostes d'aquest col·lectiu, i que han de possibilitar que les accions que s'impulsin des de la regidoria de Joventut en els propers quatre anys estiguin en consonància amb les necessitats reals dels i les joves. 

Es van fer 552 enquestes: 343 a nois i noies de 12 a 15 anys, 160 enquestes al jovent d'entre 16 i 25 anys i 49 enquestes al tram d’edat de 26 a 35 anys.

Les conclusions generals dels resultats, que es poden consultar a santjust.cat, s'estructuren en cinc grans àmbits: emancipació, difusió de les activitats i serveis per a joves, transports, oci i participació. 

En primer lloc, les enquestes reflecteixen que l'emancipació és la principal preocupació d'aquest col·lectiu, especialment en la franja de 16 a 25 anys. L’orientació, la inserció laboral i l’accés a l’habitatge són aspectes claus a treballar perquè puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Sant Just, així com el desenvolupament de recursos per fer front a la nova situació social.

Pel que fa a les activitats i serveis per a joves, pensen que caldria aprofundir en aquest àmbit per saber si la baixa participació és deguda a què a la gent no li motiven les activitats proposades, o bé perquè es podrien millorar els canals de difusió. 

A través de les enquestes també s'ha detectat que el jovent es queixa del dèficit de transport que existeix a Sant Just, tant a nivell de mobilitat interna com externa, especialment en el transport nocturn.

L'oci continua sent una preocupació per als/les joves de Sant Just Desvern, però ha disminuït respecte al resultats de les darreres enquestes realitzades. El que més troben a faltan són espais de trobada alternatius.

Finalment, el procés de participació ha tingut una bona acollida per part del jovent i expressen una intenció clara de seguir en aquesta línia. Això denota que els/les joves de Sant Just estan preparats per solidificar un espai jove de participació amb més protagonisme.

Com a novetat, les persones enquestades han posat de relleu la importància d’estar informats de temes socials i polítics, així com la curiositat per saber com funciona i quin tipus de decisions polítiques es prenen a l’Ajuntament.