Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Projecte Educatiu de Ciutat i diferents temes econòmics, en el ple de juliol de #santjust

Un dels temes significatius que es porta a aprovació en el Ple Municipal d'aquest mes és el Projecte Educatiu de Ciutat; un treball que s'ha elaborat amb la participació de diferents col.lectius durant gairebé dos anys i que, a través de les 4 línies estratègiques proposades, ha de ser una eina útil per concretar accions i definir les polítiques educatives locals contribuint a la contrucció d'un model de ciutat educadora. 

L'ordre del dia també preveu aprovar el compte general de 2017 de l'Ajuntament i de l'empresa municipal d'acord amb l'informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de la qual en formen part tos els grups municipals. En relació al programa de l'Area Metropolitana de Barcelona, de suport als ajuntaments per fer front a despeses derirvades d'expropiacions, l'Ajuntament proposa prendre l'acord d'amortitzar el crèdit pendent amb aquesta entitat supramunicipal. La sessió també té previst acordar la destinació de 214.000 euros provinents de romanents de tresoreria per projectes informàtics, renovació de jocs infantils i parcs, disposició d'aparcaments provisionals i millora d'enllumenat, entre d'altres.

Les bases públiques per participar a l'octubre en la residència d'artistes del festival Singul'art 2018, en la qual persones de l'àmbit artístic podran crear i mostrar el resultat a la ciutadania i l'aprovació de les bases per optar a la subvenció per al concurs musical Lowvision són altres punts inclosos en l'ordre del dia del Ple de juliol. Aquestes són dues activitats que s'emmarquen en el projecte europeu Poctefa Rutes Singulars, el qual permet estimular l'economia creativa i el turisme cultural.

D'altra banda, es porta a aprovació l'acord de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'ajuntament i, a partir de la llei de pressupostos, l'increment de l'1,5% de les retribucions al personal i als membres de la Corporació. 

Altres temes que se sotmetran a la votació del Ple són la resolució del recurs que va interposar l'empresa Talher SA en relació a la pròrroga forçosa del contracte de recollida de residus i de neteja viària: l'empresa té l'obligació de  continuar prestant el servei fins que no sigui vigent el nou contracte que l'ajuntament treu a concurs. Com ajuntament membre del Consorci del Parc de Collserola, el ple ha de donar conformitat a la modificació d'un punt admnistratiu dels estatuts del Consorci; i ha d'autoritzar la despesa per import de 134.889 euros per a la prestació de part del servei de transport d'autobús urbà. 

Es proposa també que l'Ajuntament sigui membre del recentment creat Consell de Formació Professional del Baix Llobregat; aprovar el reglament i nomenar com representant a la regidora de Formació i, si fos el cas, al regidor d'Educació com a persona que la pugui substituir. 

El grup municipal PDeCat presenta una moció "per donar suport a la declaració de l'alliberament fiscal" i el grup municipal d'ERC en presenta una altra "de commemoració i reconeixement de la jornada del primer d'octubre de 2017".

La sessió és pública i està convocada a les 7 de la tarda a la sala de sessions de la Casa de la Vila.

Podeu consultar l'ordre del dia del Ple de juliol a santjust.cat