Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova per unanimitat el Projecte Educatiu de Ciutat

El Ple Municipal d'aquest mes de juliol ha aprovat per unanimitat el Projecte Educatiu de Ciutat; un treball que s'ha elaborat amb la participació de diferents col.lectius durant gairebé dos anys. Les línies de treball del PEC són les següents: 

-Àmbit escola: “Projecte dona, ciència i tecnologia”. Té per objectiu la descoberta i l'empoderament de les nenes i noies adolescents de Sant Just Desvern en l'àmbit de l'estudi de carreres científiques, tecnològiques o enginyeries a través de tallers, materials i accions a l'aula.

-Àmbit fora escola: “Tinc 7 anys i ara què ?”. Proposa l'ampliació de la xarxa 0-6 a la xarxa 0-16, vinculant etapes educatives, les seves transicions, tot tenint en compte l'evolució dels nens i nenes des de la infantesa fins a la vida adulta des d'una perspectiva holística. 

-Àmbit transició escola –treball: “Programa família, experts i empreses per a l’educació”. Es treballaria la creació d'una base de dades de persones amb expertesa, coneixement i experiència al servei dels centres educatius per tal que aquests obtinguin un apropament vivencial al món laboral i de les professions.

-Àmbit ciutat educadora: “Participació ciutadana, espai de participació dels infants”. L'objectiu és crear un espai de participació dels infants de Sant Just Desvern, amb la voluntat de generar un espai estable on els nens i nenes puguin compartir inquietuds, voluntats, generar propostes i realitzar accions. 

El compte general de 2017 de l'Ajuntament i de l'empresa municipal d'acord amb l'informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes s'ha aprovat amb l'abstenció de PDeCAT, C's i PP, igual que  l'acord d'amortitzar el crèdit pendent amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La destinació de 214.000 euros provinents de romanents de tresoreria per projectes informàtics, renovació de jocs infantils i parcs, disposició d'aparcaments provisionals i millora d'enllumenat, entre d'altres, tira endavant amb l'abstenció de PDeCAT i C's. 

Les bases públiques per participar a l'octubre en la residència d'artistes del festival Singul'art 2018, en la qual persones de l'àmbit artístic podran crear i mostrar el resultat a la ciutadania i l'aprovació de les bases per optar a la subvenció per al concurs musical Lowvision s'han acordat per unanimitat de tots els partits amb representació al consistori. Aquestes són dues activitats que s'emmarquen en el projecte europeu Poctefa Rutes Singulars, el qual permet estimular l'economia creativa i el turisme cultural.

Les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'ajuntament i, a partir de la llei de pressupostos, l'increment de l'1,5% de les retribucions al personal i als membres de la Corporació s'han aprovat amb l'abstenció del PDeCAT. 

Tots els partits van votar a favor de l'aprovació de la garantia a l'acord d'autorització a l'empresa municipal Promunsa per a concertar un préstec hipotecari per a la construcció de 25 habitatges al carrer Comte de Vilardaga.

La resolució del recurs que va interposar l'empresa Talher SA en relació a la pròrroga forçosa del contracte de recollida de residus i de neteja viària s'ha aprovat amb l'abstenció del PDeCAT i C's; i la despesa per import de 134.889 euros per a la prestació de part del servei de transport d'autobús urbà, amb l'abstenció també del PDeCAT. 

El punt referent al recentment creat Consell de Formació Professional del Baix Llobregat, l'aprovació del reglament i el nomenament com representant a la regidora de Formació i al regidor d'Educació com a persona que la pugui substituir s'ha acordat amb l'abstenció PDeCAT i de C's. 

La moció presentada pel grup municipal d'ERC referent a la commemoració i reconeixement de la jornada del primer d'octubre de 2017 amb els vots a favor d'ERC, Movem Sant Just i PDeCAT, l'abstenció del PSC i els vots en contra de C's i PP. 

Podeu escoltar els punt de l'ordre del dia del Ple de juliol a l'apartat plens online de santjust.cat