Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El 95% de les persones residents a #santjust estan molt o bastant satisfetes de viure-hi

Amb l'objectiu de conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la situació del municipi, el grau de satisfacció amb els serveis i els equipaments municipals i la valoració de les actuacions de l'Ajuntament, actuals i futures, al maig es va encarregar una enquesta a una empresa especialitzada en estudis d'opinió que, a partir de 400 entrevistes aleatòries, ha permès obtenir uns resultats que, a grans trets, es poden veure a les pàgines centrals del butlletí d'agost-setembre. L'informe dels resultats d'aquesta enquesta de satisfacció es pot consultar, íntegrament, al portal de la transparència del web santjust.cat.

El grau de satisfacció de viure a Sant Just Desvern -amb un 95% de les persones residents que han dit que estan molt o bastant satisfetes de viure-hi-, la valoració general de la gestió municipal amb una nota mitjana de 6,6, i la notorietat, ús i valoració d'alguns equipaments municipals són algunes de les preguntes a les quals han respost les persones enquestades. 

Segons dades de l'enquesta, el transport públic és el principal problema de Sant Just Desvern, i les persones enquestades consideren que la prioritat municipal hauria de ser l'accés a l'habitatge i la mobilitat dins del poble.